Kapcsolat

Kérés információ

A *-gal jelölt mezőket ki kell tölteni.

Név (*)

Vezetéknév (*)

E-mail (*)

Telefonszám

Kérés (*)

TÁJÉKOZTATÓ A 196/03 TÖRVÉNYEREJŰ RENDELET 13. CIKKELYE ÉRTELMÉBEN
A 196/03 törvényerejű rendelet 13. cikkelye értelmében a G. Prometti s.r.l. , székhelye: Gorle (BG), via Roma 18., tájékoztatja az érintetteket az összegyűjtött adatok kezelésének módjáról és céljáról, azok kommunikációs felhasználási területéről, és a hozzájárulás módjáról.

SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSE
A G Prometti s.r.l. kijelenti, hogy a felhasználó személyes adatait, amelyeknek az internetes tevékenységek során (böngészés a weboldalon, stb.) jut birtokába, a 2003 június 30-i törvényrendelet 196-os cikkelye (“Egységes szabályozás a személyes adatok védelméről”) által előírt kötelezettsége szerint, az alább részletezett módon, teljes mértékben betartja, míg a felhasználó kijelenti, hogy ezeket figyelmesen elolvassa és tudomásul veszi.
Az űrlap kitöltésével megadott adatait kizárólagosan az információ kérésével kapcsolatosan használjuk fel.
Adatai semmilyen módon nem kerülnek nyilvánosságra, – hacsak a törvény erről kötelező erővel másképp nem rendelkezik – , nem kerülnek eladásra, megosztásra és harmadik személyeknek bérbeadásra.
Az adatszolgáltatás önkéntes, azonban elutasítás illetve helytelenül kitöltés esetén a kért információ megadása nem lehetséges.
Az adatkezelő tájékoztatja, hogy az adatokhoz hozzáférhetnek a vezetők, az ő megnevezett meghatalmazottjaik, valamint esetleges technikusok és/vagy tanácsadók akiknek a honlap kezelése a feladata, az Ön adatai harmadik fél számára nem kerülnek továbbításra.
Az adatok tárolása elektronikus formában, a fogadó mail szerveren és/vagy a vállalati informatikai rendszerben, a fenti meghatározott célokra automatikusan, illetve papír alapon történik, minden esetben a titoktartási és biztonsági törvény által előírt követelményeket teljes mértékben betartva, megfelelő biztonsági intézkedésekkel védve az elvesztés, megsemmisülés, jogosulatlan hozzáférés kockázataival szemben.
Adatkezelő és felelős: Mauro Prometti, mint a G. Prometti s.r.l. ügyvezetője.
A felhasználók jogosultak a jogaik gyakorlására a 196/03 törvény erejű rendelet 7. cikkelye szerint:
7. cikkely: Személyes adatkezelés és egyéb jogok
Az érintett félnek joga van a rá vonatkozó adatok meglétéről megbizonyosodni, személyes adatait megismerni, abban az esetben is, ha ezek az adatok még sem rögzítésre, sem közlésre nem kerültek.
Az érintett félnek joga van információt kérni:
- a személyes adatainak származásáról;
- az adatok kezeléséről és felhasználásáról;
- automatizált adatfeldolgozás esetében az alkalmazott módszerről;
- a tulajdonos, a felelős és a képviselő személyazonosságáról az 5. cikkely 2. bekezdése szerint;
- azon alanyokról, illetve kategóriáikról, akik számára az adatok továbbíthatóak lehetnek, illetve akik az adatokhoz hozzájuthatnak, ezen szervezetek területileg illetékes képviselőiről, felelőseiről, megbízóiról.
Az érintett félnek joga van:
- adatainak frissítésére, helyesbítésére vagy kiegészítésére igény szerint;
- adatainak törlését, névtelenné tételét vagy zárolását kérni jogellenes kezelés esetén, beleértve, ha azt is ha bizonyos adatokra, ill. további kezelésükre az adatkezelés eredeti céljával összefüggésben már nincs szükség;
- igazolást kérnie arról, hogy az a) és b.) pontban említett műveletekről és azok tartalmáról is tájékoztattatták azokat akiknek az adatok elküldésre kerültek, akikkel az adatokat megosztották, kivéve abban az esetben, ha az érintett tájékoztatása lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést kíván.
Az érintett félnek joga van tiltakozni teljes egészben vagy részben:
- a rá vonatkozó jogos személyes adatkezeléssel kapcsolatban még akkor is ha ez beletartozik az adatgyűjtés tárgyába;
- amennyiben a személyes adatkezelés direkt marketing vagy kutatás céljából történik (mint pl. reklámanyag küldése, közvetlen értékesítési, piackutatási, kereskedelmi tevékenység).

   Hozzájárulok a fent leírtak alapján történő személyes adatkezeléshez